SISTEMI ROYAL d.o.o.

Tvrtka SISTEMI ROYAL d.o.o. osnovana 2002. g. ovlateni je zastupnik za prodaju
PVC profila ALPHACAN
na podru?ju Dalmacije (od Zadra do Dubrovnika).
lepeza_grilja

DUPINALPHACAN je francuska multinacionalna kompanija koja se bavi proizvodnjom PVC profila za izradu prozora i vrata  i dr., a podrunica je francuske kemijske grupe ARKEMA koja je jedna od najve?ih svjetskih kemijskih kompanija. Zahvaljuju?i iskustvu i know-how tehnologiji ARKEME, svojeg mati?nog drutva, ALPHACAN nudi proizvode visoke kvalitete koriste?i najnovija postignu?a moderne tehnologije, visokokvalitetne sirovine te inovativni pristup od sirovina i materijala do krajnjeg proizvoda. Nai stru?njaci pridaju veliku panju dizajnu te svakom pojedinom detalju proizvoda, to jam?i vrhunski izgled i visoku kvalitetu proizvoda. Proizvodnja i usluga visoke kvalitete, inovacija i dizajn PVC profila za prozore i vrata ne doga?aju se slu?ajno. Motivacija za postizanje tih ciljeva je u jezgri naeg poslovanja i proima se cijelom ALPHACAN organizacijom. Nastojimo osigurati najviu kvalitetu, inovaciju i dizajn proizvoda te najbolju mogu?u uslugu. Tako?er, nastojimo se odnositi prema svojim partnerima poteno i pravedno te pokazati brigu za okoli i zajednicu.
alphacan_logo_03
 
Croatian(HR)