ALPHACAN je poznat kao vode?i proizvo?a? profila za izradu grilja na tritu. Dugogodinje iskustvo na talijanskim, hrvatskim, francuskim i panjolskim tritima grilja jasno je vidljivo u detaljima profila sistema PERSIANA to daje mogu?nost izrade bilo kojeg estetskog rjeenja. Zahvaljuju?i specijalnim tehni?kim rjeenjima za spojeve na kutovima, sistem je uspjeno proao testiranje otpornosti na tropske oluje. Velik izbor profila i irok raspon boja garantiraju zadovoljavanje potreba svakog kupca.

Za vie informacija o griljama (sistem PERSIANA) predlaemo da preuzmete tehni?ki katalog u pdf formatu:
Katalog Alphacan - Grilje.pdf

grilja_01

 
Croatian(HR)