Prozorski profili "Alpha 70/80"

Ovaj sistem predstavljaju profili od 70 mm i 80 mm, sa 5 i 6 komora. Sistem ALPHA jam?i visoku kvalitetu izvedbe u pogledu toplinske izolacije do (1,2 W/m2*K). zvu?ne izolacije, te izolacije od vlage. Sam izgled profila je moderan i elegantan, sa irokim rasponom boja, to jam?i razli?ite mogu?nosti finalnog izgleda ovisno o eljama i potrebama kupca. U slu?aju profila u boji sme?e brtve umjesto tradicionalne crne samo je jedan u nizu mnogih detalja koji ovom sistemu daju odre?enu estetsku prednost.

Za vie informacija o PVC profilima (sistemi ALPHA 70 i ALPHA 80) predlaemo da preuzmete tehni?ki katalog u pdf formatu:
Katalog Alphacan - PVC profili.pdf

profili

 
Croatian(HR)